Det blir ingen myskoxavel förrän tidigast nästa höst
Östersunds-Posten
Fredag 30. augusti 2002


- Det tar minst ett år innan myskoxstammen i Härjedalen kan förstärkas genom avel med djur från andra håll. Det tror Stefan Mörtberg i styrgruppen för myskoxprojektet som på onsdagen höll ett möte på Fjällmuseet i Funäsdalen.
Anders Grönlund


Vid mötet diskuterades bland annat behovet av restriktioner för friluftslivet för att skydda de känsliga myskoxarna.
Både markägare och renägare hade synpunkter på vad som kan göras.
- En åtgärd som diskuterades är att införa förbud mot småviltsjakt i det område där djuren uppehåller sig.
- De senaste åren har djuren ändrat beteende och en tänkbar orsak till det är att det känner oro när det finns jakthundar i närheten, säger Stefan Mörtberg.
Styrgruppen har planer på att förstärka stammen med djur från annnat håll och då troligen från en djurpark.
- På JärvZoo finns till exempel tjuren Kalle som redan blivit pappa åt en myskoxkalv. Men först måste vi ha klartecken från naturvårdsverket och det handlar också om pengar, säger Stefan Mörtberg. Först ska också gruppen inventeras för att man ska slå fast vilka kor som födde årets båda kalvar.
- Det måste vi göra för att vi ska kunna välja ut ett könsmoget djur. Tanken är kon sedan ska föras till djurparken där den förhoppningsvis blir betäckt, säger Stefan Mörtberg.
En orsak till att åtgärden inte kan genomföras förrän tidigast nästa höst är risken för att de vilda djuren kan ha smittsamma parasiter.
På några år har myskoxarna decimerats från ett 30-tal djur till de nuvarande nio.
- Men med tanke på att det fötts två kalvar i år och att vi har haft en väldigt fin sommar, finns det hopp om utvecklingen ska vända, tror Stefan Mörtberg.


Anders Grönlund

© COPYRIGHT ÖSTERSUNDS-POSTEN


redaktion@op.se ÖSTERSUNDS-POSTEN

Tilbake Neste artikel